JeugdVISpas

Sportvisregels

Sportvissen is een geweldige hobby en voor sommigen zelf een echte sport. Maar net als bij zoveel hobby’s en sporten zijn er ook bij het sportvissen regels, waaraan je je moet houden.

Naast de “gewone” gedragsregels, die voor iedereen gelden (laat geen rotzooi achter, houd rekening met de natuur en je omgeving, etc.) zijn er ook regels die speciaal voor sportvissers gelden.

Zo zijn er minimummaten voor verschillende vissoorten, gesloten tijden voor vissoorten en aassoorten, gedragsregels en moet je altijd in bezit zijn van een JeugdVISpas of een jeugdvergunning.

In deze rubriek vind je alles wat je moet weten over de regels in de sportvisserij.

JeugdVISpas 2024

Waar ben je naar op zoek?

Kijk anders ook bij:

Menu

Informatie