Je bent hier:

Een prachtig jaar vol vislessen!

Een prachtig jaar vol vislessen!

In 2021 hebben bijna 4.000 kinderen op de basisschool een visles gevolgd. Dat is een mooi resultaat, zeker omdat veel lessen niet konden plaatsvinden door corona. Nu de coronabeperkingen volledig zijn opgeheven kunnen de VISmeesters en hun VIScoaches zich weer volledig inzetten.

Sportvisserij Nederland streeft naar een verdubbeling van het aantal lessen van vorig jaar en het ziet er naar uit dat dat ook gehaald gaat worden! Dankzij de inzet van de vrijwilligers leren de kinderen veel over de onderwaterwereld en kunnen ze dichtbij school een paar uur lekker vissen.
 

Respect voorop

Niet alleen de leerlingen van groep 7 en 8 zijn steevast enthousiast over de vislessen. Ook de juffen en meesters zijn vol lof over de combinatie van een theorieles en het praktijkgedeelte. Eerst leren de kinderen van een VISmeester alles over de vis en zijn leefomgeving. Daarna wordt met de kinderen geoefend hoe je een gevangen vis moet landen, met natte handen onthaakt en weer onbeschadigd terugzet. 

Het geleerde wordt onder de deskundige begeleiding van VIScoaches aan de waterkant in de praktijk gebracht. Daarbij staan respect voor de vis en zijn leefomgeving voorop. Na afloop van de visexcursie ruimen de kinderen de waterkant op met behulp van de Vang5 materialen. 
 
Een prachtig jaar vol vislessen!
 

Draagvlak voor de hengelsport

Vislessen dragen bij aan de maatschappelijke zichtbaarheid van en draagvlak voor de sportvisserij. Hengelsportverenigingen die vislessen organiseren staan vaak goed bekend bij kinderen, hun ouders en plaatselijke overheden. Vissende kinderen gaan meer naar buiten dan hun niet-vissende leeftijdsgenoten en ze leren dat respect voor vis en natuur belangrijk is.

Vooral verenigingen die aan de leerlingen een gratis jeugdvergunning verstrekken en zo de kennismaking met het vissen laagdrempelig maken, zien na een visles veel jeugd aan de waterkant. Bij voorkeur geeft de vereniging in de weken na de visles ook een vervolgcursus, zodat de kinderen een goede opleiding krijgen en op een goede en verantwoorde manier leren vissen.

Op www.vissenschool.nl lees je meer over het programma en de praktische invulling van een visles.

Waar ben je naar op zoek?

Kijk anders ook bij:

Menu

Informatie